Voor uw opleidingen en trainingen op het gebied van Strafprocesrecht, Wet politiegegevens en internationaal recht.

» Nieuws

» Waarom kaldy?

- HOvJ krijgt centrale rol bij teruggave in beslag genomen voorwerpen

Wetswijziging per 01042010

Tav de teruggave van in beslag genomen goederen

Ex artikel 116 en artikel 94 Strafvordering

De Hulpofficier krijgt een centrale rol in de inbeslagneming. Hij kan beslissen omtrent handhaving van het beslag. Het bewijs van ontvangst wordt dan ook aan hem afgegeven

 De HOvJ of het OM bepalen omtrent de teruggave. Niet meer uitsluitend het OM.

- Progis

Identiteitsvaststelling verdachten, veroordeelden en getuigen treedt waarschijnlijk op 01 oktober 2010 in werking.

- Het opvragen van een pasfoto bij de gemeentelijke reisdocumentenadministratie

Door opsporingsambtenaren: toegestaan op grond van de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001. De procedure van art. 126nf Sv (gevoelige gegevens) is niet van toepassing

  • Eigen  inbreng tijdens de trainingen en cursussen vind ik erg belangrijk. Hierdoor blijven  de deelnemers van het begin tot aan het eind te geboeid. De cursist staat hierbij centraal.

  • De wensen van  de klant staan centraal hierdoor kan er maatwerk worden geleverd ism  de opdrachtgever.

  • Kaldy heeft reeds gewerkt voor gerenommeerde opdrachtgevers in diverse regio korpsen van de politie /gemeenten. Kaldy heeft meegewerkt aan internationale politieopleidingen bv in Afghanistan